News suncity-more 2017

太陽國際拍賣行SIA「李德惠香港首次個人作品展」

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • banner.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • banner.jpg

太陽國際拍賣行SIA的「李德惠香港首次個人作品展」於12月9日假藝術空間舉辦。

在展覽開幕剪綵及祝酒會上,太陽國際藝術文化藝術總監楊詔匡、藝術家李德惠等亦有親臨現場,與諸多嘉賓齊聚一堂,李德惠更為嘉賓講解其創作心得與體會。

December 8, 2017